Zarząd

W dniu 7 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Automobilklubu. Zebranie miało na celu podsumowanie działalności Klubu w kadencji 2015 - 2018 oraz wytyczyć kierunki działalności Automobilklubu i wybrać nowe władze na kadencję 2019 - 2022. Zebranie dokonało wyboru 15 osobowego Zarządu oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco wybierając z pośród siebie 5 – cio osobowe Prezydium :

Prezes - Chmielewski Marek
Vice Prezes - Łebkowski Edward
Skarbnik - Popławski Jan
Członek Prezydium Zarządu - Górski Krzysztof
Członek Prezydium Zarządu - Kobyliński Arkadiusz

Członkowie Zarządu:
Borowiecki Adam
Chmielewski Jacek
Drop Robert
Drzał Zbigniew
Fabiański Marek
Gronostaj Ryszard
Lecheta Stanisław
Wiśniewski Wiesław
Ziębka Piotr

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Mickiewicz Romuald
Członek Komisji - Łebkowska Barbara
Członek Komisji - Wojak Janusz