40 lat Automobilklubu Elbląskiego

Wywiad dla radia ESKA z dnia 10.04.2019


Automobilklub Elbląski powołany został na zebraniu założycielskim w dniu 9 kwietnia 1979 roku. Brało w nim udział 102 osoby reprezentujące 19 organizacji, instytucji i zakładów transportowych. Na zebraniu przyjęto Statut Klubu i wybrano Zarząd. Pierwszym Prezesem Automobilklubu został płk. Zbigniew Stańczyk a na Wiceprezesów wybrano kolegów: Ryszarda Gronostaja, Jana Popławskiego i Romana Błońskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Romuald Mickiewicz, który tę funkcję pełni nieprzerwanie przez wszystkie kadencje do dnia dzisiejszego. W 1984 roku Prezesem Klubu został kol. Ryszard Gronostaj, który funkcję to nieprzerwanie pełnił do lutego 2016 roku. Obecnie Prezesem jest kol. Marek Chmielewski a Wiceprezesem kol. Edward Łebkowski. Od chwili powołania Automobilklubu po dzień dzisiejszy, nieprzerwanie społecznie funkcję Kierownika biura Automobilklubu pełni kol. Jan Popławski. Zgodnie ze Statutem terenem działalności Klubu jest Polska. Automobilklub Elbląski posiada osobowość prawną i jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego. Aktualnie organizacyjnie Klub jest włączony od 2017 roku do struktur Zarządu Okręgowego PZM w Gdańsku. Do tego okresu przez wiele lat Klub nasz działał w ramach Okręgu PZM w Olsztynie. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Klub posiadał sprawnie działającą Delegaturę w Malborku, której Przewodniczącym był kol. Henryk Zegarek.

Wyróżniające się Koła Terenowe Automobilklubu działające w tym okresie to:

Zgodnie ze Statutem celem działalności Klubu jest działalność w zakresie:

W celu realizacji tych zadań Klub organizował i nadal organizuje:

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków Klubu, którzy także aktywnie włączali się w działalność Okręgu PZM. Kol. Ryszard Gronostaj był przez wiele lat Wiceprezesem Okręgu w Gdańsku i Olsztynie. Członkowie Klubu brali udział w Zjazdach Delegatów PZM. Działalność Klubu wspierana była przez wiele organizacji, zakładów i instytucji. Dzięki tej pomocy i wsparciu, Klub nasz mógł realizować cele przewidziane w Statucie i zaspokajać potrzeby swoich członków. Zawsze otrzymywaliśmy wsparcie od: Urzędu Miejskiego i Prezydenta Elbląga, Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu, Starosty Elbląskiego. Szczególnie należy podkreślić pomoc i wsparcie ze strony Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Spółki PKS w Elblągu z Prezesem Władysławem Brachunem na czele. Bardzo dobrze układała się współpraca z Zarządem Okręgowym PZM w Olsztynie a obecnie w Gdańsku.

Organizacja naszych imprez spotyka się z dużą życzliwością i pomocy ze strony Komendy Miejskiej Policji, a kontakty z Wydziałem Ruchu Drogowego pozwalają nam na zabezpieczenie imprez a także udziału funkcjonariuszy Policji w zawodach. Bardzo efektywna jest pomoc ze strony Prezesa Spółki PZM OZDG w Gdyni (Fiat/Peugeot w Elblągu) kol. Marka Chmielewskiego. W okresie 40 – letniej działalności, Klub zmieniał formy i metody działania co związane było ze zmianami społeczno – gospodarczymi w Polsce. Aktualnie władzę w Klubie stanowi 15 osobowy Zarząd i ciało bardziej robocze – 6 osobowe Prezydium, którym kieruje kol. Marek Chmielewski jako Prezes, Prezydium Zarządu uzupełniają kol.: Edward Łebkowski – Wiceprezes, Jan Popławski – Skarbnik oraz jako członkowie: Ryszard Gronostaj, Stanisław Lecheta i Wiesław Wiśniewski. Społeczna działalność członków została wyróżniona przez władze PZM przyznając wielu kolegom odznaczenia związkowe i resortowe. Kol. Ryszard Gronostaj wyróżniony został przez ostatni Zjazd Krajowy Delegatów PZM – Godnością Członka Honorowego PZM. Obchodząc 40 – lecie Automobilklubu należy wspomnieć o 3 naszych kolegach nieprzerwanie aktywnie działających w Klubie od 1979 roku a mianowicie: Ryszarda Gronostaja, Romualda Mickiewicza i Jana Popławskiego.